Αρθρογραφία

«Υγιής Γήρανση»


Η γήρανση αφορά όλους καθώς ακολουθεί, μετά την διαδικασία της ανάπτυξης και της ωρίμανσης...

Lego και Λογοθεραπεία


Θεωρείται πιο εύκολο για τους θεραπευτές να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία ώστε...

Lego και Εργοθεραπεία


Η Lego®-based Therapy είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο και χρησιμοποιείται για να ενισχύσει...