Αρθρογραφία

«Υγιής Γήρανση»


Η γήρανση αφορά όλους καθώς ακολουθεί, μετά την διαδικασία της ανάπτυξης και της ωρίμανσης...

Ολλανδία...


Ένα "κοινωνικό κράτος" που έχει μοχθήσει χρόνια για τις υπηρεσίες του προς όλους τους πολίτες...