Αρθρογραφία

Γνωριμία με το Boccia


Το Boccia αποτελεί άθλημα για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία...

Μαθαίνοντας Μαζί...


Δυνατότητες συν-λειτουργίας ενός σχολείου για παιδιά με αυτισμό, με ένα «τυπικό»...