5 λεπτά... για την Πρόσβαση και Συμπερίληψη στον Πολιτισμό

liminal
Liminal


Ένας καινοτόμος πολιτιστικός οργανισμός με κοινωνικό προσανατολισμό που ειδικεύεται σε θέματα προσβασιμότητας στην Θεατρική τέχνη. Στόχος μας είναι η ευκαιρία για όλους να έρθουν σε επαφή με την σύγχρονη ελληνική Θεατρική πραγματικότητα, ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών και γλωσσικών διαφορών ή ιδιαιτεροτήτων.