Παράλληλη Στήριξη - Δικαίωμα στην Εκπαίδευση

Γονείς που Διεκδικούν Δημόσια Παράλληλη Στήριξη
Γονείς που Διεκδικούν Δημόσια Παράλληλη Στήριξη

Πρωτοβουλία για να κατοχυρωθεί η πλήρης παράλληλη στήριξη σε όσα παιδιά την έχουν ανάγκη.