Γονείς Διεκδικούν τα Αυτονόητα για την Παράλληλη Στήριξη των Παιδιών τους

 

ισοτιμη εκπαιδευση

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Θέμα: «Αίτημα διευκρινίσεων σχετικά με την ύπαρξη ή μη πολιτικής βούλησης προς αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του θεσμού της "παράλληλης στήριξης" στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ενόψει της τραγικά ανεπαρκούς τρέχουσας εφαρμογής του»

 

Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ & Κοι Υπουργοί,

Είμαστε, εδώ και αρκετούς μήνες, θεατές μιας τραγικά ανεπαρκούς εφαρμογής (ενίοτε και παντελούς ανυπαρξίας) του θεσμού της «παράλληλης στήριξης» στην Α’βάθμια & Β’βάθμια εκπαίδευση των μαθητών που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών ή μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών. Για πολλούς μαθητές, που τυγχάνει να εμπίπτουν, μεν, (πχ) στο φάσμα του αυτισμού, καταλαμβάνουν, δε, μια κάπως πιο υψηλή θέση στην κλίμακα λειτουργικότητας των σχετικών περιστατικών (πχ: βλ. περιπτώσεις "asperger"), είτε έχουν μια μέτρια λειτουργικότητα, είτε πάσχουν από συναφείς του αυτισμού νοητικές παθήσεις και αναπηρίες, είτε έχουν κινητικές αναπηρίες, είτε έχουν προβλήματα όρασης, είτε έχουν προβλήματα ακοής, είτε υποφέρουν από διάσπαση προσοχής (ΔΕΠΥ), είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αλλά και ενδεδειγμένο ότι, τόσο προς βελτιστοποίηση της κανονικής ένταξής τους στον κοινωνικό περίγυρο, όσο και προς επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προόδου τους, είναι επιβεβλημένη η ένταξή τους σε πλαίσιο σχολείου, που αφορά σε συνύπαρξη με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Η ένταξη των παιδιών με τα ως άνω προβλήματα στο δημόσιο σχολείο ευεργετεί οικονομικά το κράτος, καθώς, τα παιδιά αυτά μέσω της ένταξης στο σχολικό περιβάλλον ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα της όποιας αναπηρίας τους και γίνονται λειτουργικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ενώ αργότερα, θα βρεθούν σε θέση να σπουδάζουν και να εργάζονται. Δεν θα είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι, η ένταξή τους στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης αποτελεί και μακροπρόθεσμο οικονομικό κίνητρο βιωσιμότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης και των υπηρεσιών Πρόνοιας.

Η δε επιτυχής ένταξη των ως άνω παιδιών σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όταν παρίσταται κοντά τους, κατά την ώρα της διδασκαλίας στην τάξη ή ακόμα, ενίοτε, και κατά την ώρα του διαλείμματος, συνοδός εκπαιδευτικός ή εν δυνάμει επιστήμονας εξειδικευμένος στην Ειδική Αγωγή. Ο/Η τελευταίος/α, με κατάλληλες διακριτικές επεμβάσεις, είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ικανός/ή να αποκαθιστά την πολύ πιθανή ενδεχόμενη (μικρή ή μακρά) διακοπή της επαφής του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται επιτόπου ή να ακυρώνει τεχνικά την απομόνωσή του από τα άλλα παιδιά ή να αποκαθιστά την για διάφορους λόγους απομάκρυνσή του συνοδευόμενου μαθητή από τον ρου μιας διδασκαλίας μέσα στην τάξη, λόγω πιθανής φασαρίας, γεγονός που προκαλεί αποπροσανατολισμό στον μαθητή-φορέα αναπτυξιακών διαταραχών ή λοιπών αναπηριών ή μαθησιακών προβλημάτων.

Η τακτική της παράλληλης στήριξης είναι, κατά γενική παραδοχή, η πιο καταξιωμένη μέθοδος αποκατάστασης των εκπαιδευτικών προβλημάτων που εμφανίζουν τα παιδιά με τα παραπάνω αναφερόμενα εκκρεμή ζητήματα, σε πολλά εκ των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων (πχ Γαλλίας). Αποτελεί με βάση τα ακαδημαϊκά προβλεπόμενα την ιδανικότερη μέθοδο ένταξης ενός παιδιού με σχετικά προβλήματα στον κοινωνικό περίγυρο των συνομηλίκων του, που είναι το σχολικό περιβάλλον της τάξης και του διαλείμματος. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι για τα παιδιά φορείς των παραπάνω προβλημάτων υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές προβλέψεις, που επιτάσσουν την βέλτιστη δυνατή μεταχείριση των εν λόγω παιδιών, βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι εύλογο, πως δεν μπορεί να απουσιάζει η παράλληλη στήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας που ανήκει στην ΕΕ.

Παρόλα τα παραπάνω, παρατηρείται, εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα μας, μια άνευ προηγουμένου “κακοποίηση” του εν λόγω εκπαιδευτικού θεσμού. Σε αντίθεση με κάθε καταγραμμένη επιστημονική πρακτική, προφανώς για λόγους καθαρά και στεγνά “λογιστικούς”, προς ελάττωση του κόστους της προϋπολογισμένης αμοιβής των όποιων σε αριθμό εν δυνάμει “εκπαιδευτικών” συνοδών, το ελληνικό Δημόσιο δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των ευθυνών του, απέναντι στα παιδιά με τα παραπάνω προβλήματα, που χρήζουν παράλληλης στήριξης. Η απαράδεκτη αυτή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποποίηση των κρατικών ευθυνών διαφαίνεται, κυρίως, με τρεις ειδεχθείς πρακτικές/τεχνάσματα: Είτε αποφεύγεται με νομιμοφανείς προφάσεις από τον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης (ΚΕΔΔΥ=ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ο ορισμός εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, εκεί όπου μια αντικειμενική διάγνωση παιδο-ψυχιάτρου θα το επέβαλε, είτε καθυστερεί για απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα ο διορισμός του ειδικού εκπαιδευτήσυνοδού, με αποτέλεσμα να προχωράει η σχολική χρονιά και ο μαθητής με προβλήματα να έχει δραματικές απώλειες από τα τεκταινόμενα στην τάξη, είτε διορίζεται ο/η συνοδός εκπαιδευτικός για λίγες μόνον ώρες από το σύνολο των σχολικών ωρών, με το ίδιο ακριβώς οικτρό αποτέλεσμα, που αναφέραμε προηγούμενα.

Σε κάθε περίπτωση, όποια επιπλοκή και να έχει λάβει χώρα, συνέπεια είναι ο μαθητής με προβλήματα, επί της ουσίας, να “τιμωρείται”, χάνοντας εντελώς το αγαθό της εκπαίδευσης, ως μη όφειλε, προς εξυπηρέτηση κάποιων λογιστικής φύσης σχεδίων ή οδηγιών “απ’ έξω”, γεγονός που αντίκειται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως αυτά έχουν ψηφισθεί και κατοχυρωθεί προς προστασία όλων ανεξαιρέτως των Ευρωπαίων πολιτών, σε Ευρωπαϊκό και Συνταγματικό επίπεδο.

Επειδή ο σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως αυτά οριοθετούνται στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, είναι υποχρεωτικός και επιβεβλημένος σε κάθε κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, που αναδεικνύεται με δημοκρατικές διαδικασίες, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, παρά τις όποιες αντίθετες υποδείξεις από ξένα κέντρα,

Επειδή από 5.000 εγκεκριμένες (μέχρι το καλοκαίρι του 2017) αιτήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, που βασίζονται σε ισάριθμες γνωματεύσεις των δημόσιων ΚΕΔΔΥ, ικανοποιήθηκαν μόλις 1377, ενώ υποτίθεται ότι, μέχρι τέλους του Νοεμβρίου του 2017, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν διατεθεί άλλες 923 πιστώσεις για ένα επτάμηνο(!)

Επειδή τα παιδιά που πάσχουν από προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών ή μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηριών δικαιούνται εκ του νόμου τη μέγιστη δυνατή φροντίδα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία,

Επειδή τα αδιέξοδα που καταγράφονται καθημερινά στην βασική εκπαίδευση των ελληνόπουλων πάγια απαιτούν άμεσες απαντήσεις και λύσεις,

Επειδή, στο Άρθρο 21, παρ. 1, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση εις βάρος των παιδιών που αντιμετωπίζουν τα ως άνω προβλήματα, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης,

Επειδή, στο Άρθρο 24, παρ. 2, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, οφείλεται να δίνεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον των οιωνδήποτε παιδιών σε σχέση με άλλα ζητήματα προς επίλυση, ιδίως δε, όταν πρόκειται για δαπάνες που αφορούν στην άρτια εκπαίδευσή τους και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που σημαίνει ότι, οφείλει να τίθεται υπό τη σχετική συγκριτική αξιολόγηση κάθε προβλεπόμενη δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού,

Επειδή είναι ανάγκη να σταματήσει επιτέλους η κοροϊδία προς τους γονείς μαθητών που υποφέρουν από τα ως άνω προβλήματα ή αναπηρίες,

Επειδή, βάσει του Άρθρου 26, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, τα παιδιά ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται σε θέση να επωφελούνται από μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική & επαγγελματική τους ένταξη στον κοινωνικό περίγυρο, με την παράλληλη στήριξη στο σχολείο να είναι, κατά γενική ομολογία, το ιδανικότερο σχετικό μέτρο,

Επειδή, βάσει του Άρθρου 16, παρ. 4, του Συντάγματος ... “To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ . . . έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς”, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση στην περίπτωση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές ή λοιπές αναπηρίες να είναι, αναμφίβολα, η “παράλληλη στήριξη” στην Α’βάθμια & Β’βάθμια εκπαίδευση,

Επειδή, βάσει του Άρθρου 21, παρ. 6, του Συντάγματος ... “Τα άτομα με αναπηρίες (εν προκειμένω, εκείνα τα παιδιά που όντας ΑμεΑ, μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης, μέσω του θεσμού της παράλληλης στήριξης) έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική . . . ζωή της Χώρας” (εκ των οποίων, το βέλτιστο μέτρο είναι η “παράλληλη στήριξη” στην Α’βάθμια & Β’βάθμια εκπαίδευση),

 

Ερωτάσθε:

1. Με βάση ποια ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια, πορίσματα ερευνών ή μελέτες αλλά και με ποια σύνθεση αξιολογητών από την πλευρά της ειδικότητας προκρίνεται στα αρμόδια ΚΕΔΔΥ (ή όχι) για έναν μαθητή (με εμφανή αναπτυξιακά προβλήματα ή μαθησιακά προβλήματα ή λοιπές αναπηρίες) η παράλληλη στήριξη, όταν οι γονείς, ως δικαιούνται από τη νομοθεσία, επιλέγουν τη φοίτηση του παιδιού τους σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης;

2. Με βάση ποια ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια, πορίσματα ερευνών ή μελέτες προκρίνεται η παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπτυξιακά προβλήματα ή μαθησιακά προβλήματα ή λοιπές αναπηρίες μόνον για λίγες ώρες από τις συνολικές ώρες διεξαγωγής των σχολικών μαθημάτων, όταν και όπου έχει εγκριθεί η παροχή συνοδού εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης;

3. Τι εκ των δυο παρακάτω θεωρείτε πλέον πρώτιστης σημασίας, όσον αφορά στον πολιτικό επιτελικό σχεδιασμό της ελληνικής παιδείας; την εξοικονόμηση δαπανών, μη καλύπτοντας αμοιβές εκπαιδευτικών-συνοδών των μαθητών με αναπτυξιακά προβλήματα και λοιπές αναπηρίες ή την βέλτιστη δυνατή πρόοδο των ελλήνων μαθητών φορέων των ειδικών ως άνω προβλημάτων, που μόνον με την εμπλοκή του θεσμού της παράλληλης στήριξης στην καθημερινή τους επαφή με το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί;

4. Αποτελεί πολιτική βούληση της κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του θεσμού της παράλληλης στήριξης στην 100% πληρότητα των διδακτικών ωρών αλλά και η εφεξής έναρξή της για κάθε παιδί στον σωστό χρονισμό, όπως επιβάλουν, τόσο ο σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές κλπ αναπηρίες που φοιτούν σε σχολεία τυπικής ανάπτυξης, όσο και οι ισχύουσες παιδαγωγικές επιστημονικές πρακτικές.

 

ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

08/12/2017