Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

 

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

 

 

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική "Στην Αυλή του Κόσμου"», με κωδικό MIS 5002623.


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

 

*Δωρεάν συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Αττικής. Αιτήσεις από 05/6/2018 έως 22/6/2018 και ώρες 09:00 – 16:00. Πληροφορίες: Κ. Κοντογεώργος : 210-5789190 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 – 16:00. 

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την υπέυθυνη δήλωση

Δείτε εδώ την αίτηση

 

Πηγή: http://kpechios.gr/

 

 

07/06/2018