Απάντηση Υπουργείου Υγείας στον Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο για την Παράλληλη Στήριξη

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ    
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Αθήνα, 12- 2- 2018
 
Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 6920


 
ΠΡΟΣ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα: Αναφορών  
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή
 
Απαντώντας στην με αρ. 498/25-1-2018 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο με θέμα: «Υποβολή αιτήματος γονέων για την δημόσια παράλληλη στήριξη», σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ. 199/Α/2-10-2008) «Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».   

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Νόμου ορίζεται ότι «Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ…. και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων».  

Συνεπώς, η αρμοδιότητα για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ το Υπουργείο Υγείας ασκεί επικουρικά το έργο αυτό, με 53 μονάδες υπό την εποπτεία του σε όλη τη χώρα, οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από αξιολόγηση.  

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα επικαιροποιημένα στοιχεία των μονάδων αυτών, τα οποία , στη συνέχεια, κοινοποιεί στους αρμόδιους φορείς.  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο    

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού  2. Τμήμα  Νομοθ. Πρ.,  Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
       

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
      ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ