Επιστολή Στήριξης ΣΑΤΕΑ για την Παράλληλη Στήριξη

 

 

Επιστολή στήριξης και διαμαρτυρίας για τον τρόπο λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης

 

Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας αξιοποιεί αποκλειστικά προγράμματα ΕΣΠΑ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για τον θεσμό της Παράλληλης Στήριξης. Πέρα από το ότι οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης είναι αναπληρωτές, που σημαίνει ότι δεν είναι κάθε σχολική χρονιά στο ίδιο σχολείο για τους ίδιους μαθητές, αποτελεί γεγονός ότι για πολλά σχολικά έτη οι συνάδελφοι καθυστερούν να πάνε στις σχολικές μονάδες, αφού αρκετές πιστώσεις Παράλληλης Στήριξης εγκρίνονται ακόμη και μετά τον Ιανουάριο.

Το Υπουργείο Παιδείας, επικαλούμενο την οικονομική κρίση και αξιοποιώντας επιχειρήματα, όπως την κακή διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από προηγούμενες ηγεσίες και τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό χορηγημένων γνωματεύσεων για Παράλληλη Στήριξη από τα ΚΕΔΔΥ, δικαιολογεί την πρακτική της «μερικής» Παράλληλης Στήριξης ανά μαθητή. Οι περιπτώσεις της πλήρους, 24ωρης Παράλληλης Στήριξης μαθητή από έναν εκπαιδευτικό είναι, πλέον, σπάνιες. Αποτελεί πάγια τακτική του Υπουργείου η χορήγηση λιγότερων πιστώσεων από το σύνολο των εγκεκριμένων, με αποτέλεσμα να έχει καθιερωθεί η Παράλληλη Στήριξη από έναν εκπαιδευτικό ανά 3-4 μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία ο θεσμός στη βάση του καταστρατηγείται, καθώς οι μαθητές υποστηρίζονται για ελάχιστες ώρες. Επιπλέον, μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου στις 04-10-2016, προβλέπεται η Παράλληλη Στήριξη ενός μαθητή από μόνιμο εκπαιδευτικό -ακόμη και χωρίς εκπαίδευση στην ΕΑΕ- για λίγες ώρες, προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριό του. Με τη συγκεκριμένη διευκρινιστική θεσμοθετείται η εξίσου παράλογη εκδοχή να υποστηρίζεται ένας μαθητής από 4 (!!!) διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Και στις δύο περιπτώσεις ακυρώνεται ο παιδαγωγικός σκοπός της Παράλληλης Στήριξης. Η απόφαση για το πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που θα υποστηρίξουν τους μαθητές που δικαιούνται παράλληλη στήριξη σε κάθε σχολείο γίνεται καθαρά με λογιστικό τρόπο. Οι τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ καλούνται κι αυτά να διαχειριστούν τον περιορισμένο αριθμό πιστώσεων και να ικανοποιήσουν εικονικά γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το Υπουργείο επιλέγει να αντιμετωπίζει την ΕΑΕ ως έναν τομέα της εκπαίδευσης που δε χρήζει μόνιμης στελέχωσης προς όφελος των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η περίφημη διακήρυξη του ΥΠΠΕΘ για τη συμπερίληψη των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς υπονομεύεται με συστηματικό τρόπο. Η απαραίτητη σταθερότητα στα πρόσωπα για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τον μαθητή και για την εδραίωση καλής συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό της τάξης καταργείται!

Για ποια προτεραιότητα στην ΕΑΕ μιλάει το Υπουργείο, όταν το ίδιο θέτει χαμηλά τον πήχη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δίνει Παράλληλη Στήριξη με το σταγονόμετρο;

 

Διεκδικούμε:

 

Κάθε μαθητής να υποστηρίζεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ (ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή) και για όσες ώρες γνωματεύει το ΚΕΔΔΥ, διαφορετικά καταπατείται το δικαίωμά του για υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση (ν.3699/2008)!

 

Όλοι μαζί, γονείς και εκπαιδευτικοί, πρέπει να διεκδικούμε από κοινού την πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών!

 

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία των γονέων που διεκδικούν δημόσια Παράλληλη Στήριξη!

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΣΑΤΕΑ