Απάντηση Γραφείου Πρωθυπουργού για την Παράλληλη Στήριξη

 

 

ΑΘΗΝΑ 02.02.2018
 

 

Προς Αγαπητή κυρία Λευτάκη

 

Λάβαμε τις επιστολές σας και σας ευχαριστούμε που μας εκθέσατε λεπτομερώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά σας. Για εμάς κανένα παιδί δεν πρέπει να αποκλείεται από το αγαθό της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει το ίδιο και η οικογένειά του. Με αυτό το δεδομένο διεξάγεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να ενισχύσουμε, όσο είναι εφικτό με τους υπάρχοντες περιορισμούς, τα παιδιά, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, ώστε να αμβλύνουμε τις υφιστάμενες ανισότητες.

Στην κατεύθυνση της επίλυσης χρόνιων προβλημάτων στην Ειδική Αγωγή, τα τελευταία δύο χρόνια ιδρύσαμε 570 νέα Τμήματα Ένταξης και 36 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αυξημένο ωράριο, ώστε να εφαρμόζεται 6ωρο υποχρεωτικό πρόγραμμα αντίστοιχο των σχολείων γενικής εκπαίδευσης και τα παιδιά να σχολούν την ίδια ώρα. Μόνο φέτος πραγματοποιήθηκαν 10.800 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από τον προ τριετίας και γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη με πρόβλεψη επιμόρφωσής τους ώστε να μην αφεθεί κανένα παιδί στην τύχη του. Άλλωστε, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που εφάρμοσε την νομική πρόβλεψη για προτεραιότητα στις προσλήψεις που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή.

Επίσης, τα ΚΕΔΔΥ που υπήρξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια υποστελεχωμένα, ενισχύθηκαν φέτος με 630 αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και άρχισαν να λειτουργούν με ταχείς ρυθμούς, ώστε να διεκπεραιώσουν αιτήματα παιδιών που εκκρεμούσαν για πολύ καιρό. Επιπλέον, επιδιώκουμε την περαιτέρω αύξηση στα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, παρά τις περιορισμένες δυνατότητες. Οι δυνατότητες για απόλυτη κάλυψη σε επίπεδο ενός εκπαιδευτικού ανά παιδί στην παράλληλη στήριξη δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια ο τομέας της παράλληλης στήριξης και ελπίζουμε πως αναγνωρίζετε την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά μας.

Όσον αφορά στον υπολογισμό των παιδιών με διάγνωση στις σχολικές μονάδες -εκτός αυτών με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία- αυτά θα μοιράζονται ώστε να υπάρχει μόνο ένα σε κάθε σχολικό τμήμα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα θα μειώνεται κατά τρεις αδιάγνωστους μαθητές. Για τις περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που εξαιρούνται από την παραπάνω οδηγία, η μείωση του αριθμού παιδιών ανά τμήμα θα εφαρμόζεται αν υπάρχουν τέσσερις μαθητές με διάγνωση σε αυτό. Συνεπώς, με τη νέα οδηγία εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης μαθητών με αναπηρία στα σχολικά τμήματα.

Αξιολογούμε ως εξαιρετικά σημαντικό να αποδείξουμε και σε εσάς ότι το βάρος που πέφτει στην Ειδική Αγωγή είναι μεγαλύτερο από ποτέ και πως αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο από την πλευρά ενός Υπουργείου αλλά από το σύνολο της Κυβέρνησης, καθώς η μέριμνα για τα ΑμεΑ όλων των ηλικιών έχει αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Ασφαλώς, αναγνωρίζουμε πως έχουμε πολλά ακόμα να πράξουμε και πως η κάθε μέρα για εσάς που βιώνετε αυτή την κατάσταση είναι δύσκολη, όσο διατηρούνται τα προβλήματα που μας αναφέρατε. Για εμάς ο στόχος της δίκαιης ανάπτυξης δεν περιλαμβάνει μόνο οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Για αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ώστε σύντομα να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή και να μην υπάρχει παιδί που αποκλείεται από μια εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του.

 

Με εκτίμηση Σταύρος Παναγιωτίδης

Προϊστάμενος Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1 10674 Αθήνα
fax. 210 3385 596