Προφιλ

Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος"
ΗΛΙΑΝΘΟΣ
Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Χρυσολωρά 12, Περιστέρι
ΑΤΤΙΚΗ